Analyse af slægten


NAVNE: Slægten har været trofast mod gode gamle danske navne, som det fremgaar af nedenstaaende opstilling. Først efter 8. slægtled, eller omkring 1940 og senere, dukker nye navne frem, som Jane, Tom, Gitte, Pia og Jette.

 

I de første 245 navngivne Richardter har knap 50% eller 120 navne, som fordeler sig saaledes:

Christian/Christoffer, Christine 43

Peter, Peder, Petrine        16

Adolph og Hans Adolph 16

Johan, Johannes, Johanne          13

Andreas, Andrea    13

Poul   10

Emmanuel    9

 

ERHVERV: Slægten har været en udpræget middelstandsslægt lige indtil 8 slægtled, hvorefter de bedre uddannelsesmuligheder til højere eksaminer gør sig oældende:

Haandværkere       25

Skovfolk      9

Handlende   7

Landbrug     4

Højere uddannelser (fra 7. slægtled)     33

 

P.S.   Af Andreas Richardt (nr.2) ialt 27 børn:

Døde som spæde eller børn       17

Ugifte          3

Gifte med børn      7

 

ALDER:      Gennemsnitsalderen inden for hvert slægtled er svær at gøre op, fordi adskillige Dødstidspunker mangler, men som en grov Ananlyse viser, ser den saaledes ud:

 

1. Slægtled (atypisk)        90 aar

2. slægtled   30 aar

3. slægtled   26 aar

4. slægtled   42 aar

5. slægtled   46 aar

6.  slægtled 48 aar

7. slægtled   68 aar.

 

BØRN:        Gennemsnitsbørneantallet pr. slægtled maa ogsaa tages med et vist forbehold,

da nogle kan have haft børn, som desværre ikke fremgaar af tilgængelige kilder, men tendensen er saaledes:

1. Slægtled     8 børn

2. slægtled     9 børn

3. slægtled   4.7 børn

4. slægtled   2.9 børn

5. slægtled   4.8 børn

6. slægtled   2.7 børn

7. slægtled   2.3 børn.