Udarbejdet af

A: No. 20 Peter Wilhelm Richardt
B: No. 189 Peter Köes Richardt
C: No. 337 Jens Valdemar Bruun


Ifølge PETER WILHELM RICHARDT's (1763-1826) gamle slægtsberetning, gengivet i pers. hist, tidsk. aarg. 103 1983:1, stammer denne slægt fra England, men flyttede. til fastlandet omkring den engelske reformation, paa den tid, da Henrik d. VIII regerede (1509-1547). Reformationen, der begyndte i 1533, da kongen lystes i Pavens band. Karl 1 blev afsat af parlamentet som overdrog Oliwer Cromwell magt til at få det ordnet. Karl 1 blev fanget og henrettet i 1649. Paa dette tidspunkt maa slægten saa have forladt England. Stadig iflg. den gamle beretning, finder man 2 brødre RICHARDT i Hessen-Cassel og sønnen af den ene JOHAN RICHARDT 1656-1757, der kom til Danmark i slutningen af det 17. aarhundrede, da der var krig mellem Danmark og Sverige. Den skaanske krig 1675-1679, kan der nok ses bort fra, den har været for tidlig. Det har snarere været den saakaldte korte krig 1699-1700. I saa fald er der et spand paa ca. 60 aar, hvor slægten maa have levet paa fastlandet, hvilket vil sige 2 eller 3 generationer. Undersøgelser i statsarkivet i Darmstadt har ikke kunnet give nogen oplysning om, hvornaar slægten præcist er udvandret, men det oplyses at der paa det paagældende tidspunkt befandt sig adskillige med navnet Richardt i omraadet.

Paa grundlag af ovennævnte gamle beretning, hvori er foretaget forskellige dokumenterede korrektioner og suppleret med senere fremkomne oplysninger, kan der hermed opstilles følgende efterslægtstavle for JOHAN RICHARDT.