Niende slægtsled

Eli Richardts barn ned Olaf Lindum. Jfr. 080002

090001 (272)
JANE LINDUM, * 27/5 1947


Poul G. Richardts børn ned Grethe Sørensen. Jfr. 080004

090002 (273)
JØRGEN POUL RICHARDT, * 18/6 1933 i Nyk.F. Død 2006. Læge i Odense.
Gift l.g. 14/10 1961 i Vindinge med Bodil Kirstine Klindt-Jorgensen, * 28/11 1937, Sygeplejerske, datter af Konsul, Direktør Gustav Klindt-Jørgensen, * 28/11 1899, + i april 1965 i Ubberød og Ellen Margrethe Nielsen, * 14/5 1907 i Bodum, + 1/6 1983.
Gift 2.g. i Vindinge K. med Grete Borgund, * 25/3 1944, datter af Gustav Christian Linde Borgund, * 20/9 1918 og Gerda Holm, * 30/10 1916. Ingen børn.

090003 (274)
TORBEN RICHARDT, * 19/4 1937 i Nyk.F. Død2008. dbt. 6/6, Skibsfører.
Gift l.g. 9/11 1963 med Kirsten Nyholm, * 7/10 1938, datter af Oberst Gustav Julius Nyholm, * 11/4-1914 og Ruth Elsebeth Bang, * 18/11 1915. Ægtesk. opl. 29/1 1979. 1 barn. Tiende Slægtled 100001
Gift 2.g. 12/3 1983 med Marianne Haagen Hansen, * 4/8 1961 i Svendborg, datter af Skibsfører Kaj Haagen Hansen, * 22/7 1935 og Colette Jeanne Marie Blanc, * 19/7 1935. 1 Barn. Tiende Slægtled 100002

090004 (275)
BENTE RICHARDT, * 4/7 1940 i Nyk.F. Død 2008. Laborant, gift med Anker Eriksen, *Ægtesk. opl.
1 barn. Tiende Slægtled 100003


Else C.C. Richardts børn med Franz Petersen. Jfr. 080005

090005 (276)
ERIK FRANZ PETERSEN, * 12/6 1936 i Flensborg. Død 2000. Skoleinsp. i Aalborg, gift 21/6 1970 i Aalborg med Ellen Knudsen, * 29/12 1946 i Nibe, Lærer, datter af Lauritz Knudsen, * 10/6 1886 og Johanne Nielsen, * 26/12 1917.
2 børn. Tiende Slægtled 100004-100005

090006 (277)
OLE FRANZ PETERSEN, * 25/3 1939 i Flensborg. død 6.6.2010. Chefbefragter f Mercandia, Gift 15/4 1965 i Rotterdam med Mireille Boumann, * 10/8 1944, sygeplejerske, datter af Jan Boumann, * 9/9 1911, Direktør og Hendrika Arijansen, * 15/4 1911.
2 børn. Tiende Slægtled 100006-100007


Grethe K. Richardts børn med Djalmar Thostrup. Jfr. 080006

090007 (278)
PETER THOSTRUP, * 14/2 1945, skovtekniker, gift med Ulla Rosenørn-Petersen, *24/9 1947. ægtesk. opl. Ingen børn.

090008 (279)
BIRGITTE THOSTRUP, * 17/2 1947, cand. pharm. papirløst med Mogens Thomsen, *  17/12 1946, cand. pharm.
2 børn. Tiende Slægtled 100008-100009

090009 (280)
CHARLOTTE THOSTRUP, * 18/1 1955, gift med Preben Cederholm Nielsen, * 21/10 1952.
1 barn. Tiende Slægtled 100010


Inger Richardts børn med Tage Langemark. Jfr. 080007

090010 (281)
ERIK LANGEMARK, * 11/2 1934, civilingeniør, gift ned Merete Kornerup Kruuse, *26/4 1932, fik børnebogforfatternes kulturpris 1977, datter af Adjunkt cand. mag. Hugo Kruuse, * 8/10 1903 og Anna Christine Julie Marie Kornerup, * 3/3 1904.
3 børn. Tiende Slægtled 100011-100013

090011 (282)
SØREN LANGEMARK, * 10/10 1944, biolog, gift med Anne Margrethe Nørager, * 9/51944, datter af Grossist Aage Nørager, *  og Lotte
2 børn. Tiende Slægtled 100014-100015


Jørgen Richardts barn med Thora Poulsen. Jfr. 080008

090012 (283)
JYTTE RICHARDT, * 16/9 1941, gift med Per Eriksen, *
2 børn. Tiende Slægtled 100016-100017


Erick Richardts børn ned Bodil Andreassen. Jfr. 080012

090013 (284)
TOM RICHARDT
, * 28/7 1953

090014 (285)
MADS RICHARDT, * 29/9 1964

090015 (286)
METTE RICHARDT, * 29/1 1967.


Kaj Richardts børn med Hanne Veileby. Jfr. 080013

090016 (287)
KAREN RICHARDT, * 16/4 1968 i Skovshoved

090017 (288)
KRISTIAN RICHARDT, * 20/2 1973 i Skovshoved.


Aase Richardts barn med Bendt Sheel. Jfr. 080014

090018 (289)
MERETE SCHEEL, * 26/11 1960


Tove Richardt Nielsens børn med Otto Christiansen. Jfr. 080015

090019 (290)
LONE CHRISTIANSEN, * 23/7 1962

090020 (291)
LOTTE CHRISTIANSEN, * 20/11 1963

090021
LISE CHRISTIANSEN, * 11/11 1971.


Lise Richardts børn med Svend E. Framborg. Jfr. 080016

090022 (292)
SUSANNE FRAMBOR6, * 5/2 1955

090023 (293)
KIM FRAMBORG, * 19/11 1954.

090024 (295)
MARIE LOUISE SCHlÜTER, * 6/3 1980.


Jytte Richardts børn med Ralf Hey. Jfr. 080018

090025 (296)
HENRIETTE HEY. * 6/12 1968

090026 (297)
HENRIK JUEL HEY, * 26/10 1979.


Anna Richardts børn med Joh. Rasmussen. Jfr. 080019

090027 (298)
JOHN RICHARDT (RASMUSSEN), * 21/4 1940 i Kbhvn. Typograf, gift 6/1 1964 Med Birgit Hansen, * datter af Thorkild Hansen, * 26/3 1908 og Ragnhild Christiansen, * 8/10 1906. Navnet "Rasmussen" er købt bort.
2 børn. Tiende Slægtled 100018-100019

090028 (299)
CONNY RICHARDT RASMUSSEN, * 26/6 1948


Marie S. Richardts børn med Bruno Pedersen. Jfr. 080020

090029 (300)
INGE RICHARDT PEDERSEN, * 11/1 1940, gift med Bjarne Buhr Jensen. ægtesk. opl.
2 børn. Tiende Slægtled 100020-100021

090030 (301)
ANNE RICHARDT PEDERSEN, * 22/4 1948, gift med Leif Pedersbæk, * 23/12 1947.
1 barn udenfor ægtesk. Tiende Slægtled 100022


Chr. Richardts børn med Tove Hansen. Jfr. 080021

090031 (302)
KURT WILHELM RICHARDT, * 23/2 1950 i Herfølge. Flymekaniker, gift 28/4 1971 i Herfølge med Bente Kirstine Olsen, * 14/4 1950 i Enderslev, niece af Axel Richardt (225), datter af Poul Olsen, * 4/9 1916 og Hertha Richardt, * (227) og barnebarn af Christian Adolf Richardt og Anna (166) 12/12 1914 i Vraaby.
2 børn. Tiende Slægtled 100023-100024

090032 (303)
GITTE RICHARDT * 16/2 1962 i Herfø1ge.

090033 (304)
JAN PER RICHARDT, * 30/4 1967 i Herfølge. Styrmand.


Aksel Aa. Richardts børn med Tove Bentsen. Jfr. 080024

090034 (305)
TOM RICHARDT * 20/2 1974 i Køge

090035 (306)
JACOB RICHARDT * 12/2 1981 i Køge.


Chr. P. Richardts børn med Petra Clausen. Jfr. 080026

090036 (307)
KAJ RICHARDT, * 30/4 1941 i Ørslev, dbt. 22/5 s.a. Ingeniør og Merkonom. Inde haver af firmaet Richardt Consult og af Rica-Tec Engineering Aps., gift ¼ 1967 i Vaarst K. med Jytte Andersen, * 29/11 1940 i Lyngby.
2 børn. Tiende Slægtled 100025-100026

090037 (308)
ANNI RICHARDT, * 9/5 1946 i Ørslev, Socialraadgiver, gift 2/12 1978 med Børge Olsen. * 18/7 1939 i Dianalund. Skolepsykolog. ægtesk. opl.
1 barn. Tiende Slægtled 100027


Axel M. Richardts børn med Isidora Frahm. Jfr. 080029

090038 (309)
KNUD AXEL RICHARDT, * 25/8 1936, Forsøgsleder, gift med Inge-Lise Jensen, * 16/11 1940, datter af Edmond Jensen, * 22/7 1914 og Sera... * 14/6 1913.
1 barn. Tiende Slægtled 100028

090039 (310)
JENS CHRISTIAN RICHARDT, *4/7 1942 i Sædder. Merkonom og Direktør, gift 9/5 1964 i Vraaby med Benthe Tove Hansen, * 15/7 1943 i Vraaby, Merkonom, datter af Laurit: Hansen, * 19/4 1904 i Vraaby -+30/8-1986 Køge, gift 29/3 1929 med Valborg Elisabeth Hansen* 19/9 1908 i Tureby, + 24/11 1983. begr Ringsted kirkegaard.
2 børn. Tiende Slægtled 100029-100030


Rigmor M. Richardts børn med Niels P. Andersen. Jfr. 080030

090040 (311)
AGNETE MARIANNE ANDERSEN, * 22/8 1935 i Magleby, dbt. sst. gift 17/4 1960 i Enderslev med Salgschef Hans Aksel Mikkelsen.
1 barn. Tiende Slægtled 100031

090041 (312)
EVA SOPHIE ANDERSEN. * 7/4 1938 i Enderslev. gift 20/5 J961 i Enderslev med Børge Nielsen, *   Karise.
2 børn. Tiende Slægtled 100032-100033

090042 (313)
INGA ANNE LISE ANDERSEN, * 7/6 1939 i Enderslev, gift 9/11 1959 med Valther Hansen, *
1 barn. Tiende Slægtled 100034

090043 (314)
PETER NIELS ANDERSEN, * 14/6 1944 i Enderslev, Slagter, gift 21/10 1967 i Lille-Heddinge K. med Chrestense Lindersgaard, *
1 barn. Tiende Slægtled 100035


Hertha Agnete Richardts børn med Poul Olsen. Jfr. 080031

090044 (315)
ERIK BENE OLSEN, * 16/6 1943 i Herfø1ge, dbt. sst. 1/8, Landmand, + 14/12 1989, begr. Herfølge. gift 27/6 1963 i LilleHedinge K. med Kirsten Kamilla Henriksen, * 23/8 1942 i Stensby.
3 børn. Tiende Slægtled 100036-100038

090045 (316)
BENTE KIRSTINE OLSEN, * 14/4 1950 i Enderslev, dbt. 28/5 s.a. i Vraaby K., Gift 29/4 1972 i Enderslev med Kurt Wilhelm Richardt, * 23/2 1950 (Nr. 090031).
2 børn, som staar under ham. Tiende Slægtled 100023-100024


Alfred H. Richardts børn med Karen Frederiksen. Jfr. 080032 

090046 (317)
I
NGA GRETHE RICHARDT, * 27/11 1941 i Vraaby, gift 8/6 1963 i Enderslev med S. Jørgensen, * 2/8 1934. D.S.B. mand.
2 børn. Tiende Slægtled 100039-100040

090047 (318)
VILLY CHRISTIAN RICHARDT, * 30/11 1947 i Vraaby, arbejdsmand, gift 14/2 1970 i Køge med Birte Sejr Thomsen, * 18/3 1951, datter af Henry Thomsen, * 4/10 1916 og Sofie...         , * 11/4 1911.
2 børn. Tiende Slægtled 100041-100042


Børge V. Richardts børn med Esther Jacobsen. Jfr. 080034

090048 (319)
DAN OVE RICHARDT, * 16/9 1951 i Køge. Bibliotekar. Ugift.

090049 (320)
ALICE SOLVEIG RICHARDT, * 17/2 1954 i Køge, gift 6/8 1983 i Gurre med Benny Bindner, * 25/7 1946. Fængselsbetjent, Søn af Erik Bindner, * 13/3 1910, { 18/10 1981 og Esther Filiposka, * 12/3 1912.


Poul Charles Richardts børn med Karen Briks. Jfr. 080036

090050 (321)
ANKER BRIKS RICHARDT, * 13/1 1952, dbt. i Vartov, gift med Jeanne Christensen, 27/5 1952
1 barn. Tiende Slægtled 100043

090051 (322)
BO BRIKS RICHARDT, * 26/6 1954 i Espergærde.
Samboende med Karen Bundgaard * 10/12 1956, samliv ophørt. 1 barn. Tiende Slægtled 100044
Gift med Betina Pedersen *3. juli 1961. 3 børn. Tiende slægtsled 100082-100084

090052 (323)
EVA BRIKS RICHARDT, * 1/10 1955 i Espergærde, gift med Peter Mørch, * 28/2 1952 Søn af Eivind Mørch, *       og Bodil Emilie Hansen, *
3 børn. Tiende Slægtled 100045-100047

090053 (324)
LEIF BRIKS RICHARDT, * 9/6 1957 i Helsingør. Radiomekaniker.
Gift 22/7 1995 med Winie Lenskjold Schwartz Poulsen * 10/6 1964
2 børn.
Vanessa Lenskjold Schwartz Richardt * 24/7 1996
Justin Lenskjold Schwartz Richardt * 30/12 1998

090054 (325)
GITTE BRIKS RICHARDT, * 16/11 1963.
gift 10/6 1989 med Jesper Rosenkilde 2/9 1965
2 børn.
Pernille Rosenkilde * 15/2 1990
Calina Rosenkilde * 20/10 1996

gift 2. gang 9/5 2008 med Michael Kanstrup * 3/12 1968


Erling E. Richardts børn med Inger Pedersen. Jfr. 080037

090055 (326)
BRUNO ERHARDT RICHARDT, * 17/9 1941 i Kjelbjerg, Graver, gift 23/10 1965 i Linhamm med Christine Olson, * 13/2 1942 i Linhamm, datter af Margit Olson og Folke Olson.
2 børn. Tiende Slægtled 100048-100049

090056 (327)
CONNY BRITTA RICHARDT, * 22/8 1944 i Sjørslev, Sparekasseass. gift 7/11 1970 i Øster Egede med Bjarne Rovsing, * 5/8 1940, Landmand, søn af Hagbard Rovsing-Nielsen, *         og Andrea           *
3 børn. Tiende Slægtled 100050-100052

090057 (328)
BJARNE ERHARDT RICHARDT, * 25/5 1949 i Atterup ved Fakse, Arbejdsmand. Ugift.

090058 (329)
ULLA BRITA RICHARDT, * 22/10 1952, gift 25/11 1972 med Preben Thomsen, * 25/8 1948 i Karise, Gardinmontør, søn af Erik Thomsen, * 17/9 1925 i Tokkerup og Vera , * 3/8 1926 i Karise.
1 barn. Tiende Slægtled 100053


Niels Richardt Hansens børn med Ingrid Schou. Jfr. 080047

090059 (330)
EVA LOUISE SCHOU HANSEN, * 10/1 1974

090060 (331)
CHRISTIAN RICHARDT SCHOU HANSEN, * 17/5 1977


Niels Richardt Hansens børn med Annette Grønning. Jfr. 080047

090061 (332)
NICOLINE GRØNNING HANSEN, * 22/8 1961.

090062 (333)
KATRINE GRØNNING HANSEN, * 6/8 1969.


Merete Richardt Hansens børn med Jørn L. Thomsen. Jfr. 080048

090063 (334)
THOMAS LEANDER THOMSEN, * 9/4 1964.

090064 (335)
NAJA LEANDER THOMSEN, * 3/5 1968.


Merete Richardt Hansens barn med Jon Skakke. Jfr. 080048

090065 (336)
REBECCA TRIER SKAKKE, * 25/8 1978.


Edel Kirsten Emilie Richardts børn med Knud Valdemar Haugaard Bruun. Jfr. 080049

090066 (337)
JENS VALDEMAR BRUUN, * 15/6 1942, hjemmedbt. 3/7 Sundby Hosp. ortopædkirurg, gift 3/8 1972 i Aarhus med Ulla Bach, * 24/9 1943 i Hornslet, Advokat, datter af Billed-skærer Svend Christian Petersen Bach, * 1/11 1903 + 22/9-1967 og Gudrun Elisabeth Greve, * 7/7 1914 i Nr. Aaby.
1 barn. Tiende Slægtled 100054

090067 (338)
MOGENS HOLGER BRUUN, * 25/8 1943 i Kbhvn., cand. scient., gift 7/12 1981 med Dorthe Andersen, * 2/6 1958 i Tønder, skolelærer, datter af Poul Anker Andersen, * 6/11 1930 og Elisa Thora * 3/11 1935 i Ssd.
3 børn. Tiende Slægtled 100055-100057

090068 (339)
ANNE CATHRINE KIRSTEN BRUUN, * 2/12 1947 i Kbhyn. Læge, gift med Per Bollerup, *   12/2 1940, Skolelærer, søn af Eigil Bollerup, * 10/6 1900, Civilingeniør og Eli Margrethe         , * 27/11 1908 i Stige.
2 børn. Tiende Slægtled 100058-100059

(340)
En Pige, 2/12 1947.


Ingerlise Richardts børn med Kresten Møller Madsen. Jfr. 080050

090069 (341)
JACOB RICHARDT MØLLER MADSEN, * 23/1 1971. Samlever med Lotte Jessy Rasmussen f.10.6.1973                                      
2 børn (100114 & 10115)

090070 (342)
ANDERS RICHARDT (MØLLER MADSEN) THOSTRUP, * 26/7 1972 på Frederiksberg. Samlevende med Rikke Bantz 1976 samliv opløst
1 barn Tiende slægtled 100079
23.5.09 Gift i Garnisons kirken med Louisa Munk Thostrup f. 22.12.1975
2 børn (100116 & 100117)

090071 (343)
STINE RICHARDT MØLLER MADSEN, * 3/3 1978 på Frederiksberg. Gift med Søren Damsgaard f. 28.10.1973                      
2 børn (100118 & 100123)


Ruth Bodil Richardt Iversens børn med Poul Frilander. Jfr. 080051

090072 (344)
RUTH LISBETH FRILANDER, * 2/1 1942 paa Frederiksb., dbt. 19/4 sst.
Gift 1. gang med Ib Ole Jacobi, * 1940, + 1969. Designer. Ægt. opløst. Ingen Børn. 
Et barn uden for ægteskab Tiende Slægtled  100060
Gift 2. gang med Hans Jørgen Blicher Lauritzen, * 5/8 1945 i Hammel, dbt. 23/9 s.a.
1 Barn. Tiende Slægtled 100061

090073 (345)
JANE ANN SOFIE RICHARDT FRILANDER, * 14/9 1943 paa Frederiksb., dbt. 28/11. gift med Iver Bjerre Nørgaard, * 12/2 1944, dbt. 6/4 i Mariager. Hun er udd. blomsterbinder og havde forretning. Han er Civilingeniør med IT .
1 barn.Tiende Slægtled 100062

090074 (345C)
Lars Frilander *1945 + 1988 g.m. Kirsten Vorre Sørensen f. 1941- Århus,
2 børn Tiende slægtled 100080-100081


Lars Chr. Iversens børn med Lizzi Holm. Jfr. 080052

090075 (346)
JOHN WILLIAM IVERSEN, * 24/10 1943, regnskabschef hos Toyota, gift 1.g Käthe Lynenskjold 1944 - g.1966 skilt 1968
1 barn Tiende Slægtled 100063
gift 2.g Susanne Hirsch 1971 *1947 – 1996   ægt.opl. 2 børn Tiende Slægtled 100064-100065
gift 3.g Annie Jensen 1950- ;  Ingen børn

090076 (347)
DORRIT IVERSEN, * 22/6 1946 paa Frederiksberg, ugift
1 barn Tiende Slægtled 100066


Lars Chr. Iversens børn med Ruth Jacobsen. Jfr. 080052

090077 (348)
GITTE IVERSEN, * 23/3 1947 paa Frederiksb. Gift med Leif Knudsen. Bankmand.
2 børn. Tiende Slægtled 100067-100068

090078 (349)
SØREN RICHARDT IVERSEN, * 16/9 1949. Cand. jur. i Handelsbanken.
Vist nok 4 børn

090079 (350)
PETER RICHARDT, * 19/2 1951 (Har slettet Iversen), Musiker. Er gift
Ingen børn

090080 (351)
SUSANNE RICHARDT IVERSEN, * 1/3 1953, Socialraadgiver i Silkeborg. Gift


Erik RICHARDT Iversens børn med Sonja V. Kurstein. Jfr. 080053

090081 (352)
HANNE RICHARDT IVERSEN, * 10/7 1946 i Kbhvn, dbt. 25/8 s.a. i Sengeløse, Sygeplejer, gift 20/4 1968 i Brøndby ø. med Vagn Clayn Andersen, * 29/10 1942, dbt.13/12 s.a. i Kaperneums K. Elektriker.
2 børn. Tiende Slægtled 100069-100070

090082 (353)
BIRGITTE RICHARDT IVERSEN, * 13/1 1949 i Kbhvn, dbt. 25/4 s.a. i Sengeløse, gift 3/3 1976 paa Kbhns. Raadh. med Bent Erik Jensen, * 6/3 1943 paa Rigshosp., Lærer. ægt.opl.
1 Barn. Tiende Slægtled 100071

090083 (354)
LENE RICHARDT IVERSEN, * 13/1 1949 i Kbhvn., dbt. 25/4 i Sengeløse, tvilling til Birgitte, Fritidspsdagog, gift med Ole Kai Christiansen, * 11/8 1945 i Kbhvn., dbt. 28/10 s.a. i Grundtvigskirken. Statskonsulent.
3 børn. Tiende Slægtled 100072-100074


Lone Richards børn med Paul Rathje. Jfr. 080058

090084 (355)
KIRSTEN RATHJE, * 8/12 1974.

090085 (356)
SØREN RATHJE, * 5/5 1977.


Anne Richards børn med Carl Fjelsted. Jfr. 080059

090086 (357)
JULIE FJELDSTED, * 25/9 1983.


Steen Richardts børn med Marianne Bartholdy. Jfr. 080060

090087 (358)
MIKKEL RICHARDT, * 2/1 1972.

090088 (359)
METTE RICHARDT, * 11/3 1975.


Niels Richardts barn med Lisbeth Stilling. Jfr. 080061

090089 (360)
MORTEN RICHARDT. * 14/2 1977.


Kia Richardts børn med Hans Chr. Korsgaard. Jfr. 080062

090090 (361)
EMILY ANN KORSGAARD, * 14/5 1967 i København.

090091 (362)
REBECCA KORSGAARD, * 3/11 1971.


Thomas Chr. Richardts børn med Bitten Veilberg. Jfr. 080063

TORIN SVEN VEILBERG RICHARDT, * 16/3 1976 i Silkeborg. + 13/1 2003 i Silkeborg

090092 (363)
SISSAN VEILBERG RICHARDT, * 4/9 1978.

090093 (364)
SUNE PETER VEILBERG RICHARDT, * 13/5 1981. samboende med SINA JUSTINUSSEN * 12/2 1982 på Bornholm.
2 børn. Tiende Slægtled 100085-100086


Claus Richardts børn med Annie P. Hansen. Jfr. 080064

090094 (365)
MARTIN SCHLEGEL RICHARDT. * 30/12 1971.


Otto F. Kails børn med Joselita da Matta. Jfr. 080065

090095 (366)
SØREN RICHARDT KALL, * 3/4 1954 i Niteroi (Bras.) gift med Anne Maria...
3 børn. Tiende Slægtled 100075-100077

090096 (367)
OTTO WILHELM KALL, * 9/1 1956 i Niteroi, gift med Julia L   
1 barn. Tiende Slægtled 100078


Johan Kalls børn med Grete-Lise Hansen. Jfr. 080066

090097 (368)
THOMAS KALL, * 25/2 1957.

090098 (369)
JAKOB KALL, * 7/3 1959.

090099 (370)
MORTEN KALL, * 10/4 1963.


Peter Richardt Kalls barn med Anette Lyng Larsen.Jfr. 080070

090100 (371)
JULIE LYNG RICHARDT KALL, * 31/3 1978.


Peter Richardt Kalls barn med Ulla Jørgensen. Jfr. 080070

090101 (372)
CECILIE RICHARDT KALL. * 31/7 1982.


Susanne Richardt Kalls barn med S. Schmidt-Nielsen. Jfr. 080071

090102 (373)
HANS RICHARDT SCHMIDT-NIELSEN, * 18/8 1980.


Marianne Grum-Schwensens barn med P. Hostrup Pedersen. Jfr. 080072

090103 (374)
HANS HOSTRUP PEDERSEN, * 24/6 1960.


Elisabeth Grum-Schwensens børn med Max Grelsby. Jfr. 080073

090104 (375)
ANNE GRELSBY, * 30/6 1959.

090105 (376)
PIA GRELSBY, * 8/3 1961.  •


Kirsten Grum-Schwensens med Hans M. Bjerre jv 080074

090106 (377)
NIELS BJERRE, * 2/2 1966.

090107 (378)
MICHAELA ELISABETH BJERRE, * 19/1 1970.


Børn af Kaj Vilhelm Grip Olsen Jfr. 080076 & Gurli Mary Karla Eskildsen:

090108
JYTTE GRIP OLSEN, f. 21. febr. 1942.
gift med Henning Carlsen i 1965.
2 Børn: 100091-100092

090109
HANNE GRIP, f. Grip Olsen, d. 10. okt. 1943.
gift med Eyvind Hansen. Olsen 1982.
3 Børn: 100093-100095

090110
INGE GRIP OLSEN, f. 24. 08. 1948 – død.
gift med Kim Geisshirt d. 6. maj 1972.
2.Børn: 100096-100076

090111
HENRIK GRIP, f. 17. marts 1950 - Døbt Rungsted kirke Bor Stavnsholt ved fødslen Har slettet efternavnet Olsen i 1982 flymekaniker.
Viet 13. marts 1980 – Tåstrup rådhus, med Joan Riboe, f. 13. marts 1950 – Frederiksberg, døbt: 29. maj 1950 Vigerslev kirke. SKILT fra Henrik Grip 1992
2 børn 100098 - 100099
samlever med Jane Nielsen og de har
2 børn:100100-100101

(090112)
KURT GRIP OLSEN, f. 24. sept. 1954. gift med Helga Schumacher. (Læge).
Ingen børn.

Carl Bruun s børn med Anny jvnf.080079

090113
Arne Bruun
  f??? døbt??? G.m.?

Knud Adamsens børn med Julie jvnf 080080

090114
Hanne Adamsen
f. ???  døbt???  G.m.???

090115
Merry Adamsen
f??? døbt ??? g.m.???

090116
Carsten Adamsen f.??? døbt??? G.m.??? død 5.9.2003

Erik Erling Borgstrøm børn med  Kirsten Wetterberg jvnf  080082

090117
Inge Borgstrøm 29.5.1958 døbt???  G.m. Ole Jørgensen f  23.3.1952 døbt??? (Nu Borgstrøm)
(2 børn 100102 & 00103)   
                                                                                                                                                                
090118
Annette Borgstrøm
14.2.1968  g.m. Carsten Stegman f. 21.9.1964 døbt???
(2 børn 100104 & 100105)

Kirsten Bodil Borgstrøms børn med Kurt Harley Ibsen jvnf  080083

090119
Bjarne Ibsen f.31.5.1964  døbt 23.8.64  Marielyst Strandkirke g.m. Lone Jensen 13.4.1965 døbt ???
(3 børn 100106 -100107)

090120
Henrik Ibsen
f. 20.12.1966 døbt 26.3.1967 i Nyk F. kirke g.m.Hanne Sloth Møller 16.3.1967 døbt???
(2 børn 100108 & 100109)

090121
Heidi Ibsen
f. 9.6.1972 døbt 6.8.1972  i Nyk.F. kirke G.m. Klaus Ibsen 20.7.1966
(3 børn 100110-100112)

Evelyn Richardts børn med Erland Rasmussen jvnf. 080087

090122
Jette Skov Rasmussen
S f.??? døbt??? G.m.  ???  Pedersen? F.??? døbt???
(2 børn ?)

090123
Asta Rasmussen f.23.10.1951 G.m. 1 gang med Poul Sivertsen 26.12 1953  skilt maj 1993
1 barn  100???
gift 2 gang med Leif Baun Jensen  22.09. 2001
ingen børn                                                                                                                                  

Evelyn Richardts børn med.m.  Hans Petersen jvnf 080085

090124
Rene Petersen
f.??? døbt? G.m. ???
(børn?)

090125
Lonni  Petersen
f??? døbt???   G.m.???
(børn?)                                                                                                            


Børn af Jens Peter Egon Richardt  jvnf 080088

090126
Annie Richardt
g.m. Pedersen
3 børn 10.....   10......

090127   ukendt
090128   ukendt
090129   ukendt