Syvende slægtsled

Knud F. Richardts børn med Kristine Jacobsen. Jfr. 060001

070001 (142)
ADOLPHINE FREDERIKKE MARIE RICHARDT,* 1860, + 24/9, begr. 27/9 s.a. i Rødby

070002 (143)
ANTOINETTE FREDERIKKE MARIE RICHARDT, * 5/8, dbt. 29/11, + 27/12 alt i 1863. begr. 2/1 1864. Alt i Rødby.


Chr. G. Richardts børn med Frederikke Schnoor. Jfr. 060003

070003 (144)
OTTO HENRY ADOLPH RICHARDT, * 24/9 1873, dbt. 2/11 i Faarup, + 7/8 1908, lagerfor­valter i Randers, Gift 31/3 1900 med Olivia Marie Jørgensen, * 29/4 1871 i Randers, + sst. 1963, begr. 12/3.
1 Barn. Ottende Slægtled: 080001

070004 (145)
GEORG EMIL SCHNOOR RICHARDT, * 2/7 1881, + 3/5 1937, direktør, gift 1919 med Else Hansine Mortensen.
2 børn. Ottende Slægtled: 080002-080003


Adolph E. Richardts børn med Clara Jørgensen. Jfr. 060004

070005 (146)
ANNE CHATARINE MARIE ADOLPHINE RICHARDT, * 20|12 1871, +   i Kbhvn 1943, gift med instrumentmager Wiliam Juel Hyllested, *

070006 (147)
ADOLPH CHRISTIAN FREDERIK MELCHIOR RICHARDT, * 6/6 1873, + 8/9 1940 i Kbhvn. Urtekræmmer i København. Ugift. Hans Forældre boede sammen med ham til deres død.

070007 (148)
GEORG PEDRO RICHARDT, * 19/8 1876 i Kbhvn., + 10/2 1946, begr. paa Frederiksb.
Gift 12/1 1902 med Ellen Catharine Scheffler, * 6/5 1877 paa Frederiksberg.  * 11/7 1951, begr. 15/7 fra Themotheus K., datter af Lokomotivf. S. Han var  Isenkræmmer i Valby.
3 børn. Ottende Slægtled: 080004-080006

070008 (149)
CARL MARIUS RICHARDT, * 4/12 1879, dbt. 27/12, + 19/6 1967, lagerforvalter hos  Glud & Marstrand. Gift med Ludovika Margrethe Hansine Nielsen, * 19/2 1887, + 25/10 1941.
2 børn. Ottende Slægtled: 080007-080008


Anton B. Richardts børn med Else Mogensen. Jfr. 060007

070009 (150)
CHARLES VALDEMAR RICHARDT, * 20/5 1893  +. Gift med Karen Kirstine Hansen,          + . Han var bager i Kartofte og tvilling til nedenstaaende Anthon.
1 Barn. Ottende Slægtled: 080009 

070010 (151)
CHRISTIAN RICHARDT, *

070011 (152)
ANTHON RICHARDT, * 20/5 1893, Tvilling til Charles, gf. med Jenny Cathrine Nielsen, * 22/5 1900, + 28/8 1978.
1 Barn. Ottende Slægtled: 080010

070012 (153)
ADOLPH RICHARDT, *
1 barn. Ottende Slægtled: 080011


Christian Richardts børn med Ane Chr. Mortensen. Jfr. 060009

070013 (154)
HANS CARL EJNER RICHARDT, * 6/10 1899, + 1982, skræddermester i Sorø efter sin far. Gift med Anna Dorthea Rasmussen, * 2/9 1901.
1 barn.
Ottende Slægtled: 080012

070014 (155)
POUL RICHARDT, * 22/12 1901 i Sorø, + 18/4 1951 i Rødovre, snedker sst., gift med Zenia Mortensen, * 6/5 1913 i Holbæk.
1 barn. Ottende Slægtled: 080013

070015 (156)
ELEONORA RICHARDT, * 10/1 1904, gift med Niels Kristian Nielsen, * 15/9 1895 i Refsvindinge, + 27/3 1982, Overpostbud, søn af Peder Nielsen
2 børn. Ottende Slægtled: 080014-080015

070016 (157)
ASKER RICHARDT, * 17/7 1906, + 1966. Skibsformand i Kbhvn. Gift med Marie Frederikke Rasmine Nørring, * 21/12 1905,' +
3 børn. Ottende Slægtled: 080016-080018


Karen Richardts børn med Hans Jensen. Jfr. 060011

070017 (158)
EMMANUEL RICHARDT JENSEN, *

070018 (159)
JANE RICHARDT JENSEN, *

070019 (160)
EDEL RICHARDT JENSEN, *


Andreas W. Richardts børn med Marie S. Jensen. Jfr. 060012

070020 (161)
HANS ADOLPH RICHARDT, * 17/1 1894 i Kongsted, + 7/2 1979, gift 17/3 1918 med Ane Ingeborg Andersen, * 21/10 1898 i Vedskølle, + 15/6 1974 i Herfølge, datter af smedemester Kristian Andersen og Marie... i Vedskølle.
6 børn. Ottende Slægtled: 080019-080024

070021 (162)
KAREN MARIE RICHARDT, * 10/11 1888, + 6/2 1963, gift med Wilhelm Simonsen, * 13/11 1881, + 20/2 1967.
1 barn. Ottende Slægtled: 080025

070022 (163)
CHRISTINE RICHARDT, + af tuberkulose.


Christian P. Richardts børn med Johanne Olsen.
Jfr. 060013

070023 (164)
KAREN CHRISTINE RICHARDT, * 21/9 1879 i Tureby, +  gift med Hans Frederik Christiansen, landmand og hestehandler i Vraaby.

070024 (165)
HANS PETER RICHARDT, * 14/4 1882, + 30/3 1940. Han efterfulgte sin far som herregaardssmed paa Thurebyholm og var dygtig i sit fag og viste stor interesse for det jordbrug, der fulgte med. Gift med Maren Jensen, * 31/7 1836, + 14/8 1973 i Tureby
3 børn. Ottende Slægtled: 080026-080028


Emmanuel Richardts børn med Maren K. Nielsen. Jfr. 060014

070025 (166)
CHRISTIAN ADOLPH RICHARDT, * 9/8 1888 i Vraaby, + 27/3 1949. Landmand i Vraaby, gift 26/11 1910 med Anna Christine Pedersen, * 22/3 1891 fra Tronhjemshusene i Tureby.
3 børn. Ottende Slægtled: 080029-080031

070026 (167)
JOHANNES CHRISTIAN EMMANUEL RICHARDT, * 7/2 1890 i Vraaby, skovløber sst.,+  10/7 1942, gift med Anne Marie Martinsen, * 1/4 1895, + 10/12 1936, datter af smede mester Hans Martinsen og Sophie Rasmussen.
5 børn. Ottende Slægtled: 080032-080036

070027 (168)
KAREN KAMILLA RICHARDT, *      1887 i Vraaby, +    Ugift.
Ingen børn.

070028
MARIE RICHARDT
, uægte barn, * 23/5 1856   + 17/2 1943 i Tureby.


Chr. E. Richardts børn med med Marie S. Andersdatter. fr. 060017

070029 (169)
CHRISTIAN WILIAM RICHARDT, * 5/12 1880 i V.E., dbt. 11/1 1881. Daglejer.         Uglft..

070030 (170)
AGNES ELEONORA OTILIE RICHARDT, * 30/4 1895 i V.E., gift med Julius Jensen, * 10/10 1891, broder til søsteren Meta Kirstines mand.
10 børn. Ottende Slægtled: 080037-080046

070031 (171)
EMIL RICHARDT, *     1886, + 23/12 1886 begr. 29/12. En halv time gl.

070032 (172)
META KIRSTINE SOPHIE RICHARDT, * 1/11 1896 i V.E., gift med Emil Jensen.
Denne gren af slægten har mange efterkommere.


Agnes E. Richardts børn med Chr.
Peter Hansen. Jfr. 060024

070033 (173)
CHRISTIAN RICHARDT HANSEN, * 20/9 1901 i Næstved, dbt. St. Peder, Læge, gift med Gudrun Katrine Klitmark (Sørensen), * 25/4 1903, { 28/2 1977, datter af Søren Sørensen ( Klitmark) og Marie Katrine Nielsen.
2 børn. Ottende Slægtled: 080047-080048

070034 (174)
JØRGEN EJNER HANSEN: * 23/8 1904, + 1/9 1982, skatteinspektør i Dragsholm, gift med Maren Marie Edith Svejstrup, * 17/10 1906, datter af stationsforstander Niels Søren Svejstrup og Sofie Frederiksen.
Ingen børn.


Jens J. Richardts børn med Karen K. Olsen. Jfr. 060027

070035 (175)
ANNA AUGUSTA RICHARDT, * 7/1 1885, dbt. i Brarup gift med ?? Bruun                                                                                     1 barn ottende slægtsled 080079

070036 (176)
AGNES EMILIE RICHARDT, * 16/4 1887, dbt. 26/6 i Brarup.død 12 år gl.

070037 (177)
DAGMAR RICHARDT, * 10/5 1895 gift med Jens Adamsen                                                                                                            1 barn 080080

070038 (178)
AXEL EMIL RICHARDT,* 3/3-1897 død Nyk. F. sygehus 29.4.1916

070039 (179)
ALMA RICHARDT, * 2/3 1899 gift 5.6.1921 med Hans Chr. Borgstrøm f. 3.10.1895                                                                      2 børn 080081- 080082


Hans P. Richardts barn med Marie J. Rasmussen. Jfr. 060030
 

070040 (180)
KAREN BOTHILDE RICHARDT, * 26/3 1893 i Stadager, +

070041 (181)
EDVARD AUGUST RICHARDT, * 10/10 1894 i Stadager, +

070042 (182)
VALBORG HANSINE RICHARDT, * 9/1 1902 i Sundby, dbt. 23/2 i Stadager, +


Christian Richardts børn med Maren Trine Rasmussen. Jfr. 060031

070043 (183)
SOPHUS GOTHARDT RICHARDT, * 1/2 1894 i Ønslev, dbt. 14/5, + 9/2 1964 i Kbhvn. Han var tegner i 1916 og værkfører i 1946.

Gift 1.g. med Anne Emilie Kjelmann, * 7/10 1894 i Kbhvn., + 26/6 1979 sst.
1 barn. Ottende Slægtled: 080049

Gift 2.g. med Nanna Ingeborg Hansen, * 13/8 1908 i Eltang, dbt. 13/9, datter af gaardejer Klaus Thomsen og Ane Marie Kiel.
1 barn. Ottende Slægtled: 080050

070044 (184)
LAURA MARIE RICHARDT, * 5/6 1897 i Ønskev, dbt. 12/8, + 7/3 1983 i Kbhvn., begr. i Sengeløse, gift med Frederik Iversen, * 20/6 1892 i Nyk.F., + 23/6 1949 i Kbhvn Forpagter og vognmand, søn af Søren Iversen og Wilhelmine Rasmussen. Han blev dbt 25/9 1897 og begr. i Sengeløse. Drev vognmandsforretning i Nr. Alslev og oprettede nogle af landets første bilruter, der blev kaldt "Sengeløsebilerne". Efter nogle aar som gaardejere i Reerslev, flyttede familien til København med turist-kørsel og biludlejning som erhverv. Efter hans død videreførte hans hustru forretningen i en aarrække.
3 børn. Ottende Slægtled: 080051-080053


Lars P. Richardts børn med Karoline Larsen. Jfr. 060034

070045 (185)
OTTO AUGUST RICHARDT, * 6/6 1896 i Sundby, dbt. 19/7 i Stadager, + 9/9 1983 i Detroit, gift med Agnes...
2 børn. Ottende Slægtled: 080054-080055

070046 (186)
LARS EDGAR RICHARDT, * 25/9 i Sundby, dbt. 19/12 i Stadager, j 16/10 1978. Overdyrlæge i Bogense. Gift med Sigrid Marie Christensen, * 21/12 1897 i Kbhvn., datter af Joseph Christensen, * 21/2 1871 i Randers, + sidst i 40erne og Anna Angeli Bekker, som var ud af en kulsvierslægt.
2 børn. Ottende Slægtled: 080056-080057

070047 (187)
ERIK ALEXANDER RICHARD, * 18/3 1904 i Sundby, dbt. 12/5 i Stadager. + 1996, Overlærer. Han staver i modsætning til sine søskende sit efternavn uden "t". Han er født i Sundby præstegaard, gift med Else Korntved Madsen, * 30/9 1912 i Trørød Mark, dbt 8/12 i Vedbæk, datter af landmand Rasmus Madsen og Katrine Marie Korntved.
2 børn. Ottende Slægtled: 080058-080059               


Poul Richardts børn med Ingeborg Wellmann. Jfr. 060035

070048 (188)
OLE CHRISTIAN RICHARDT, * 2/11 1906, dbt. 10/2 1907 i Trinitatis Kbhvn. Student 1924, Civilingeniør, Underdirektør paa Carlsberg Bryggerierne.

Gift 1.g. 28/6 1936 med Else Bloch Sørensen, * 21/11 1916, + et par dage før 7/1 1969. (Liget fundet 7/1). ægtesk. opl. 18/6 1941. Hun blev senere gift med Digteren Sigfred Pedersen.
Ingen børn.

Gift 2.g. med Birgit Hermansen, * 26/10 1913, datter af kontorchef i D.F.D.S. Wilhelm Hermansen, * 30/11 1885, + 20/11 1965 og Emma Nielsine Nielsen, * 19/5 1884, } 28/7 1957.
2 børn. Ottende Slægtled: 080060-080061


Poul Richardts børn med Rigmor Schlegel. Jfr. 060035

070049 (189)
PETER KÖES RICHARDT, * 15/5 1916 i Kbhvn, dbt. 25/6 s.a. i Tibirke. Fiskeksportør og Ørredproducent. Udlært Maskinarbejder hos F.L. Schmidt i 1938. Løjtnan i 1940.
Arbejdsleder ved statsungdomsarbejdsløsheds1ejrene i Jerup, Raabjerg og Asserbo og siden i Arbejdsministeriet. Efter krigen lejrchef paa Skodsborg Søbad for 300 polske flygtninge under Dansk Røde Kors. Læste til ingeniør paa Kbhvns. Teknikum, men blev arresteret af Gestapo i eftersommeren 1944 paa grund af illegalt arbejde vedr. vaabeninstruktion til modstands-grupperne. Efter ophold i Vestre Fængsel til Frøslevlejren, hvorfra han blev løsladt nogle dage før 5. Maj 1945.
Præsident for Silkeborg Rotaryklub 1972-1973. Mellemnavnet Köes er slægtsnavnet for hans tip-tip-oldefar, Finansraad Georg Friedrich Köes, som ejede godserne Antvorskov og Falkensteen og som startede det, som senere blev til klasselotteriet. Slægtsnavnet Köes er uddød i lige mandlig linie. Peter R. Iærte i Frøslevlejren (illegalt) sin hustru at kende og den 9/9 1945 gift med Liss Aqnete Errboe i Balle K. ved Silkeb, hun * 23/12 1917 i Lysbro, dbt. i Balle, dbt. 11/8 1918, Udd. paa Teane- og Industriskolen i Kbhvn., datter af Fiskeriejer Johannes Ivar Errboe, * 2/1 1884 paa Ærø, + 12/2 1968 i Lysbro, begr. i Balle og Agnete Helvig Andersen, * 24/10 1894 Kbhn. Hun var under krigen kurér hos den navnkundige nedkastningschef Jens Toldstrup og blev arresteret af Gestapo den 6/10 1944. Modtaget anderkendende diplom fra den engelske og amerikanske regering.
2 børn Ottende Slægtled: 080062-080063

070050 (190)
BERTA SUSANNE RICHARDT, * 9/12 1917 i Kbhvn., dbt. i Blaagaards K. Vicekontorchef
i sparekassen SDS. Ugift.
1 Barn. Ottende Slægtled: 080064


Anne M. Richardts børn med Johan Kall. Jfr. 060036

070051 (191)
EJNER WILHELM KALL, * 14/5 1895, { 22/6 1934 i Rio de Janeiro, Skuespiller ved det kgl. Teater, gift 10/6 1919 i Niteroi (Brasilien) med Inger Poulsen, * 9/7 1906 i Brabrand, datter af Frederick Marinus Poulsen og Mathilde...
1 barn. Ottende Slægtled: 080065

070052 (192)
CHRISTIAN RICHARDT KALL, * 2/3 1897 i Odense, j 14/10 1982 i Aarhus. Landsretssagfører sst.

gift 1.g. med Else Due-Petersen, * 22/12 1899, + 15/6 1969, datter Peter Due-Petersen, direktør for Frichs fabrikker og Chrisiane Bach.
4 børn. Ottende Slægtled: 080066-080069

gift 2.g. 20/4 1943 i Sø11erød med Elna Lund, * 6/2 1914 paa Frederiksb., + 9/9 1982, adoptivdatter af Overretssagfører Wiliam Lund og Vibeke Hastrup.
2 børn. Ottende Slægtled: 080070-0800710

070053 (193)
MARIE ELISABETH KALL, * 3/5 1899, +   1904.

070054 (194)
ANNETTE MAGDALENE KALL, * 15/2 1902, gift 9/10 1930 i Nyk.F. med Aage Grum-Schwensen, *11/8 1900, + 5/4 1970, stads- og havneingenier i Fredericia, søn af Jens Emil Grum-Schwensen, * 27/4 1869 og Anne Marie Alexandra Jensen, * 12/6 1871. Annette K. er udd. i sang og klaver paa det kgl. Musik-konservatorium.
3 børn. Ottende Slægtled: 080072-080074

070055 (195)
BENJAMIN KALL, * Jl/6 1907, { 18/8 1977, Arkitekt og en dygtig portrætmaler.
Gift l.g. med Bodil Drechsel, * 8/2 1896, indehaver af Damehotellet i Frederiksgade i Kbhvn. ægtesk. opløst.
Ingen børn.

gift 2.g. 30/6 1944 i Kbhvn. med Vibeke (Vibe) Tolne Larsen, * 12/2 1922. læge-sekretær, datter af Christian Larsen, * 18/1 1884, { 3/9 1939 og Margrethe Wilhelmine Sørensen, * 27/12 1890, + 4/10 1978.
Ingen børn.


Magdalene Richardts barn med Helge Bentsen. Jfr. 060037

070056 (196)
ANNE MATHEA BENTSEN, * 7/11 1906, dbt. i Aalborg, Vor Frue, cand. jur. og dommerfuldmsgtig, gift  med Peter Arnold Hansen. Opl. August 1941.
1 barn Ottende Slægtled: 080075


Børn af Carl Vilhelm Hansen & Johanne Marie Jørgensen Jfr. 060040

070057
AMANDA DORTHEA CHRISTIAN HANSEN. f. 12. juni 1880 – Kalkbrænderivej 81 – København, døbt: 11. sept. 1880 Skt. Jacobs kirke – København,
død: 19. april 1891 Classensgade 18 – København, begr.: 24. april 1891 Skt. Jacobs. – København.

070058
JØRGEN SOPHUS (HANSEN) GRIP. f. 6. sept. 1882 – Balhusvej 25 – København,
døbt: 26. nov. 1882 - Skt. Jacobs, Viet 13. okt. 1912 i Blågårds sognekirke med
Selma Kristine Petersen, f. 26. marts 1891 Kgl. Fødselsstiftelse København revisor, bankuddannet. Sørger for at alle hans søskende og hans selv skifter efternavn fra Hansen til Grip. Kopi af ansøgningsdokument haves. Dog uden nærmere forklaring hvorfor. Desværre. Faderen beholder sit navn men er medunderskriver.
FT 1901 Classensgade 20: Bankassistent (Handelsbanken) Navneforandring 11.8.1903 fra Hansen til Grip. NAVNEJOURNAL 34/1903. Navnet er købt.
Bor hjemme FT 1906: Bankassistent i Handelsbanken, ugift, Ny Kongensgade 5, København.Bor: Reykjavikgade 2, stuen ved sit bryllup i 1912. Bor: Ndr.Fasanvej 17 i 1917. FT 1925: Johnstrup alle 8, 4.sal. (Frederiksberg) Krak 1930:Revisor: Johnstrup alle 8, 4.sal. Krak 1935: J.M.Thieles vej 10, 3 sal., Frederiksberg.
Krak 1940: Broderskabsvej 1, 2.sal, Frederiksberg. 1945: i.flg. Krak: Vigerslevvej 51,2.sal, Valby.
3 børn.

070059
CARL VILHELM (HANSEN) GRIP. f. 9. sept. 1883 – Balhusvej 25 – København,
døbt: 4. nov. 1883 Skt. Jacobs – København. gift med Regina Ilse Stickel fra Sachen (?).maskinmester.
FT 1901 Classensgade 20: Maskinlærling (T.O.T.Tidstrøm).
Navneforandring 11.8.1903 fra Hansen til Grip. (Ikke FT 1906)
Bor Ny Kongensgade marts 1915.
FT 1916 bor han Ny Kongensgade 5, København med sin kone Regine Ilse (tysk). Maskinist på Orlogsværftet.
1917:Bor Ny Kongensgade 13, da han er forlover ved sin bror Hans Christen´s bryllup i Godthåbskirken.

070060
HEDWIG CHRISTIANE (HANSEN) GRIP, f. 31. juli 1885 Kastelsvej 10 – København,
døbt: 27. aug. 1885 Skt. Jacobs – København, Viet 27. maj 1906 i Christiansborg slotskirke med Viggo Peter Ludvig Olsen, Maskinmester født på Kronborg slot.
f. 24. juni 1873 Kronborg, Skt. Mariæ sogn - Helsingør.
Skifter navn efter tilladelse fra Overpræsidenten 11.aug.1903 fra Hedvig Christiane Hansen til Hedvig Christiane Grip sammen med sine fem brødre. Navnejournal nr. 34/1903.
FT 1906 bor hjemme Ny Kongensgade 5, København.
Ægteskab med Kongebrev 23. maj 1906. Bor hos sine forældre Ny Kongensgade 5,1.sal. (forlover er bl.a. hendes svoger Heinrich August Olsen, Det kgl. teater).
Bor: Kongelysvej 4, Gentofte i marts 1915.
FT 1916: Kongelysvej 4, Gentofte. hendes ældste bror Jørgen bor i samme hus.
Bor: Livjægergade 35,st, mf. FT 1925 med mand og 2 børn.
Bor: Gothersgade, KBH. ved sin søn Kai Grip Olsen´s bryllup i 1939.
Hedvig dør 1950 på Sundby Hospital, Amager, København.
3 børn. Ottende Slægtled: 080076-080078

070061
RICHARD MARIUS (HANSEN) GRIP, f. 19. juli 1888 – Citadelsvej 13 – København,
døbt: 26. aug. 1888 Skt. Jacobs smed. Født Hansen. Navneskift 11.aug.1903 til Grip sammen med sine søskende.Bor hjemme FT 1906: Smedelærling hos C. Weitemeier, ugift, Ny Kongensgade 5, København.

070062
OTTO GEORG HANSEN levede kun i 2 måneder (1890–1890).

070063
HANS CHRISTIAN (HANSEN) GRIP, vekselerer. f. 13. marts 1894 – Classensgade 18 – København, døbt 13. maj 1894 Skt. Jacobs – København, Født Hansen. Navneskift 11.aug.1903 sammen med sine søskende til Grip. vekselerer.
død 27. nov. 1927 – Rigshospitalet, begr. 2. dec. 1927, Solbjerg sogn – Frederiksberg. Viet 2. juni 1917 Godthåbskirken – Frederiksberg Helga Hansen (f.11. maj 1891, Frederiksberg).
FT 1901: Classensgade 20.
FT 1906 + FT 1916, bor hjemme i Ny Kongensgade 5, Kontorist, ugift.
Ved ægteskabet 1917 (Godthåbskirken) Egilsgade 42, 2.
FT 1925 H.C.Ørstedsvej 41.,Vexelerer.
H.C.Ørstedsvej 41 A, Frederiksberg. (1927 v/død).
2 børn.

070064
POUL ORLA (HANSEN) GRIP, f. 30. juli 1897 – Classensgade 18 – København,
døbt: 1. sept. 1897 Skt. Jacobs – København.
Født Hansen -skifter til Grip 11.aug.1903. radiotelegrafist.
FT 1901: Classensgade 20.
FT 1906, bor hjemme i Ny Kongensgade 5, København.
Livjægergade 35 (1918/Skt.Markus sogn/Fadder ved sin bror datters dåb).
Udtrådt af folkekirken 1932 (Holmens sogn).

Jens J. Richardts børn med Karen K. Olsaen jfr. 060027

070065                                                                                                                                                                                    
Dagmar Richard
t f. 23.2.1894  døbt??? død  29.3.1894

070066                                                                                                                                                                                        
dreng
f. 14.7.1901 døbt ??? død 21.10.1901

070067                                                                                                                                                                                      
Charles Peder Richardt
f. 26.9.1902  døbt? Gift med Elna Karolina Jørgensen f. 16.5.1909  Døbt??? Død 1977                       
3 børn 080084 -080086