Første slægtled

010001 (1) 
JOHAN (JOHANNES) RICHARDT
, * ca. 1667 i Hessen-Cassel, j 1757, ”rørig til den dag han døde", begr. 18/8 s.a. i Vester Egede. (Herefter betegnet V.E.). I 1714 blev han tjenstgørende skovtilsynsmand ved Gisselfeldt hos hendes Naade grevinde Gyldenløve i et nyt hus "Dyrehaugehuset", som hun lod bygge til ham. Han bekendte sig til den reformerte kirke. Underskriver sig "Johannes, som forlover for sin sidste søn, Andreas ved dennes bryllup i 1735. Han blev gift før 1708 med Anne Sophie Povlsdatter, * ca. 1683, + 1751 i Dyrehaugehuset, begr. 13/4 s.a. i Braaby.
8 børn. 020001-020008.