Andet slægtsled


Johan Richardts børn med Anne Sophie Povlsdatter. Jfr. 010001
 

020001 (2)
ANDREAS  RICHARDT
, dbt. fest purifie i Aagerup/Tø1løse 10/2 1708, begr. 17/5 1796 i V.E. Fra 1721-1724 ansat ved den kgl. jagt ved Nielstrup paa Fyn. I skrædderlære i Kbhvn . 1724, udlært 1727, ansat hos Frederik d. IV's kammertjener Carl Meyer 1727-1730. Underjæger og taffeldækker paa Gisselfeldt i 1732. Han afløste sin far i 1735 som jæger. 14/10 1756 blev han skovrider paa Gissel­feldt. Han, hans far og hans ene søn var skovridere her i tilsammen 105 aar, hvorefter sønnens svigersøn, skovrider Bræmer efterfulgte dem.
A.R. var gift 3 gange og fik 27 børn, heraf 24 sønner og 3 døtre.
 
Gift l.g. 13/5 1735 i Braaby med Annedke Hansdatter Heiningen, * 1702, + 7/10 1745, begr. 14/10 s.a. i V.E. "med Liigprsdiken". Hun var datter af en jagtbetjent paa geheimeraad Ahlefeldts gods i Holsten. I sidste barselsseng fødte hun tvillinger.
9 børn, heraf døde 6 som spæde. 030001-030003
 
Gift 2.g. 30/3 1746 i Ulsø ned Ursula (Osle) Justdatter Bourchhorst, hjemmedbt. 10 1721, + 28/4 1767, begr. 5/5 s.a. i V.E. "med Liigprsdiken". Hun var datter af theologisk Attestator,
sognedegn til Ulse og Frese ved Gisselfeldt, Just Olufsen Bourchhorst, * 1685, f 27/8 1746 og Susanne Pedersdatter, + 23/7 1754 i Taarnemark-Fuirendal. Sidstnsvnte boede som enke sammen med søsteren Karen Pedersdatter og begge kom ulykkeligt af dage med Arsenik, da deres pige tog fejl af sukker og gift til deres the.
I dette ægteskab var der ligeledes 9 børn. 030004-030012
 
Gift 3.g. 13/1 1769 i V.E. ved kgl bevilling med Maren Hermansdatter Sørensen,  *1743, dbt. 1/2 i St. Peder, Slagelse, datter af vognmand i Slagelse Herman Sørensen, + 28/11 1828, begr. 2/12 paa Garnisons og Inge Andersdatter. Hun havde været gift før og var husholderske hos Andreas R.
Ogsaa i dette ægteskab var der 9 børn. 030013-030021
 

020002 (3)
METTE CATHRINE RICHARDT
, * ca. 1709, begr. i Korsør 28/8 1756, gift den 15/8 1740 i Braaby med Bertel Christian Rasmussen, begr. 6/2 1749, Kyradser ved Oberst Gabowski's regiment i Næstved. Han blev senere betjent i Korsør.
3 børn. 030022-030024
 
020003 (4)
CHRISTOFFER JOHANNES RICHARDT
, dbt. 16/3 1718 i Braaby, begr. 12/1 1757 i Højby Han var skomagermester og boede i Gudmanddrup i Ods Herred. Gift med Kirsten Bentsdatter, som blev gift igen efter mandens død. Ingen Børn.
 
030004 (5)
POUL RICHARDT
, * 1723, dbt. 3/3 i V.E.
 
030005 (6)
POUL RICHARDT
, * 1724 i Kongsted, dbt. 11/6 s.a. I 1751 var han skytte paa Bentzonsdal hos Cancelliraad Andreassen og i 1772 hos stiftsamtmand Sehested.
Gift før 1751 med Anna Cathrine Pedersdatter.
1 barn. 030025
 
Gift 2.g. med N.N..
1 barn. 030026

030006 (7)
JOHANNES RICHARDT
, dbt. 14/12 1727, begr. 6/1 1729 i Kongsted.
en søn, begr. 15/8 1731 i Kongsted. Uden liigprædiken.
 
030007 (8)
En søn begr. 15.8.1731 uden ligprædiken
 
030008 (9)
ELISABETH RICHARDT
, * ca. 1734, begr. 6/1 1811 i V.E.
Gift l.g. i 1774 med tømmermand ved Gisselfeldt Christian Christensen, + 1783.
Gift 2.g. med Hans Henriksen i 1789.
Hun var gudmor til Peter Wilhelm Richardt i 1764 og til Andreas Richardt i 1775.
4 børn af 1. ægteskab. 030027-030030