Sjette slægtsled

Adolph F. Richardts børn med Antoinette Melchior. Jfr. 050002

060001 (105)
KNUD FREDERIK FERDINAND RICHARDT, * 4/4 1833, dbt. 27/5 i Ringsebølle, + i krigen 1864. Han var malersvend. Gift med Kristine Jacobsen.
2 børn. Syvende slægtled: 070001-070002

060002 (106)
KAREN JENSINE CATHRINE RICHARDT, * 4/8 1835, dbt. 27/9 i Ringesbø11e, + 11/2 1842

060003 (107)
CHRISTIAN GEORG RICHARDT, * 24/8 1837, dbt. 11/10 i Ringsebølle, + 25/11 1912 i
Randers.
Gift 29/4 1866 i Ø1sted med Frederikke Margrethe Christine Schnoor, *
25/2 1840, + 19/3 1934 paa Frederiksb., datter af drejermester Christoph Friedrich Schnoor i Randers og Mette Kirstine Albrechtsen. 30/6 1856 udskrives han som Svend og lavede som svendestykke en mahogniefineret piedestal.18/1 1865 faar han borger skab som snedker i Randers. I 1873 er han "kroejer af Purhuset". Han lavede selv i sine sidste aar enkelte møbler til børnene. Efter hans død, flyttede hans enke til
København.
2 børn. Syvende slægtled: 070003-070004

060004 (108)
ADOLPH EMIL JULIUS RICHARDT, * 24/7 1839, dbt. 21/9 i Ringsebølle, + 25/1 1919.
Taksator ved Sø- og Handelsretten i Kbhvn. Ved daaben blev han baaret af vævermester J.C. Melchiors kone Charlotte Amalie fra Engelstofte. Han var gift med Clara Nielsine Christine Jørgensen, * 8/8 1838, + 1922. Hun havde en søster, den 2 aar yngre Amalie, der var gift med Erik Richardt.     
4 børn. Syvende slægtled: 070005-070008

060005 (109)
KAREN JENSINE CATHRINE RICHARDT, * 22/8 1842, dbt. 1/10 i Ringsebølle, + 11/1
begr. 17/1 sst.

060006 (110)
BERTHA MARIE RICHARDT, * 5/7 1844, dbt. 21/9 i Ringsebølle, + 1936. Pensionats-
værtinde i København.

060007 (111)
ANTON BOCHMANN SOPHUS RICHARDT, * 14/9 1846, dbt. 24/10 i Ringsebølle, Malermester i Rødby. Gift med Else Mogensen.
4 børn. Syvende slægtled: 070009-070012


Hans A. Richardts børn med Ane Ch. Hansen. Jfr. 050007

060008 (112)
HANS FREDERIK RICHARDT, * 24/8 1868, begr. i Fodby K., gift Med Birthe...(svensk) + ca. 1925.

060009 (113)

CHRISTIAN RICHARDT, * 18/1 1873, + 1965. Skræddermester i Sorø. Gift med Ane
Christine Mortensen, * 14/2 1876, + 27/11 1970, begr. Sorø gl. Kg. Christian R. var spinkel af skikkelse, men alligevel en høvding, da han døde 92 aar gl., staar der i en nekrolog. I en menneskealder var han sogneraadsformand og sognefoged og medlem af Sorø by's byraad. Han og nans hustru fejrede baade guldbryllup, diamantbryllup og krondiamantbryllup sammen. Han var født i Eggerslevmagle og lærte sit fag at kende i Boeslunde. I 1912 startede han sin egen skrædderforretning paa Slagelsesvej 4, hvor han boede resten af sit liv. Han var medlem af utallige bestyrelser og da han i 1915 blev sogneraadsformand, forblev han i den-
ne stilling i 28 aar til 1943. Den sldste søn, Ejnar overtog skrædderforretningen.
4 børn. Syvende slægtled: 070013-070016

060010 (114)
ANE MARGRETHE RICHARDT, * 10/3 1875, + ca. 1940 gift med Parcellist Peter Christensen, som ernærede sig som tjener.


Hans A. Richardts børn med Karen Pedersdatter. Jfr. 050010

060011 (115)
KAREN MARIE RICHARDT, * 17/3 1846, dbt. 26/4 i Tureby, + 1926 i Bregentved.
Gift 18/9 1869 i Ørslev med Hans Jensen, * 23/3 1843 i Ørslev. Han var smed i Rønnede.
3 børn. Syvende slægtled 070017-070019

060012 (116)
ANDREAS WILHELM RICHARDT, * 26/5 1849, dbt. 8/7 i Tureby, + 26/11 1902, begr. i
Kongsted. Han var tømrer og hjulmand i Lystrup. Gift med Marie Sophie Jensen,
ca. 1852, + 6/11 1918. Hendes brudekiste findes endnu.
3 børn. Syvende slægtled: 070020-070022

060013 (117)
CHRISTIAN PETER RICHARDT, * 27/10 1851 i Tureby, dbt. 7/12, | 1/2 1910. Han var Herregaardssmed paa Thurebyholm efter sin far og overtog smedien i 1913. Han lærte faget hjemme og arbejdede siden i København. De, der arbejdede under ham, fortæller, at hans arbejde var præget af stor akkuratesse. For sognets aandelige udvikling fik han stor betydning. Han satte mange ting i gang. Søndagsskole, Ynglinge- og pigeforeninger og samtalemøder, men det største han naaede, var at faa bygget et missionshus. Han fik grevens tilladelse til at lægge det i smediens have, uden at grunden blev fraskilt. I 1890 byggedes huset, som blev et samlingssted for mange. I 1910 døde han og efterfulgtes i 3. generation af sønnen Peter og denne blev siden efterfulgt af sin søn Poul.
Han blev gift 16/8 1879 i Tureby med Johanne Marie Olsen, * 23/6 1856, dbt. 17/8 i Tureby, datter af indsidder Ole Jensen i Tureby og Maren Nielsdatter.
2 børn. Syvende slægtled: 070023-070024

060014 (118)
EMMANUEL RICHARDT, * 25/2 1855, dbt. 22/4 i Tureby. Han var smed i Vraaby. Gift med Maren Kristine Nielsen, * 26/5 1859 i Gislev, datter af teglbrænder Christian Nielsen, * 12/8 1830 og Johanne Larsdatter, * 6/1 1830 i Gislev.
3 børn. Syvende slægtled: 070025-070027


Jens P. Richardts børn med Maren Christiansdatter. Jfr. 050012
                                                  

060015 (119)
ANDREAS WILHELM RICHARDT, * 1/11 i V.E., dbt. 9/12 1848, + sst. 3/3 1849, begr.10

060016 (120)
JULIANE MARIE RICHARDT, * 25/6 1850 i V.E., dbt. 25/8. Gift 24/2 1878 i Kbh. Vor Frue med Fjerhandler Peter Weiling Christensen, * ca. 1851.

060017 (121)
CHRISTIAN EMMANUEL RICHARDT, * 22/10 1853 i V.E., dbt. 3/12, smed i Rønnede og gift med Maren Sophie Andersdatter, * 21/5 1857 i Haslev, dbt. 27/6, datter af kudsk ved Bregentved Anders Rasmussen og Marie Kirsten Jensen.
4 børn. Syvende slægtled: 070029-070032

060018 (122)
EDELE SOPHIE RICHARDT, * 19/6 1858, dbt. 1/8, gift 24/7 1881 i Hellig Geist med Ole Henriksen


Carl P. Richardts børn med Maren Pedersdatter. Jfr. 050015

060019 (123)
PETER CARLSEN RICHARDT, * 22/4   1847 i Herlufsholm, dbt. 25/7 sst.

060020 (124)
JENS CARLSEN RICHARDT, *        1849 i Herlufsholm.

060021 (125)
HANS CARLSEN RICHARDT,^* 23/7 1852 i Herlufsholm, dbt; 5/9 sst.


Chr. Jensens børn med Thora E. Stibolt. Jfr. 050025

060022 (126)
BETTE JENSEN, *  , gift med stabssergent Chr. Larsen.

060023 (127)

JENS RICHARDT JENSEN, *        Barbermester i Næstved.

060024 (128)
AGNES ELISABETH RICHARDT JENSEN, * 5/1 1876, +  1955. Gift med Christian Peter Hansen, * 19/1 1868,  + 1942. Regimentsmusiker.
2 børn. Syvende slægtled: 070033-070034


Gothard Richardts børn med Bodil Jensdatter. Jfr. 050027

060025 (129)
NIELSINE KIRSTINE RICHARDT, * 5/4 1854 i Nyraad, dbt. 13/9 i Vordingb. Gift 10/5 1882 i Brarup med Niels Christian Hansen. Skomager.
Ingen børn kendt.

060026 (130)
NIELS PETER RICHARDT, * 10/3 1856 i Nyraad, dbt. 18/6 i Vordingborg.

060027 (131)
JENS JACOB RICHARDT, * 11/1 1858 i Nyraad, dbt. 24/2 i Vordingb. Slagter i Lundby, gift med Karen Kirstine Olsen, * 27/7 1861 i Brumtofte, dbt. 6/10 i Tingsted, datter af Parcelist Hans Christian Olsen og Birthe Marie Hansen.
5 børn. Syvende slægtled: 070035-070039

060028 (132)
SOPHUS WILHELM RICHARDT, * 19/5 1861 i Nyraad, dbt. 7/7 i Vordingb. + 14/12 1875, begr. 22/12 i Brarup. Død af Hjernebetændelse.

060029 (133)
RASMUS PETER RICHARDT. * 19/5 1862 i Nyraad, daab og død ikke fundet.

060030 (134)
HANS PETER RICHARDT, * 12/10 1865 i Nyraad, dbt. 26/12 i Vordingb. Gaardejer
i Sundby paa Falster, gift med Marie Josephine Rasmussen, * 19/3 1870, dbt.
15/5, datter af gaardejer Hans Rasmussen (Høj) og Karen Hansdatter.
3 børn. Syvende slægtled: 070040-070042

060031 (135)
CHRISTIAN RICHARDT, * 17/3 1867 i Lundby, dbt. 2/6 i Brarup, gaardejer i Ønslev Slagelse og Ledøje, parcelist Sengeløse. + 6/5 1949, begr. i Senge1øse. Gift 28/11 1890 i Ønslev med Maren Trine Rasmussen, * 18/4 1867, dbt. 23/6 i Eskildstrup, + 7/9 1937 i Senge1øse, datter af Væver Rasmus Rasmussen og Kirsten Eriksen.
2 børn. Syvende slægtled: 070043-070044

060032 (136)
ANE MARIE RICHARDT, * 7/11 1868 i Lundby, dbt. 16/12 i Brarup. Død ikke fundet.

060033 (137)
MAREN KIRSTINE RICHARDT, * 21/12 1870 i Lundby, dbt. 29/6 1871 i Brarup.+ ej fundet

060034 (138)
LARS PETER RICHARDT, * 8/1 1873 i Lundby, dbt. 9/2 i Brarup, smed og forpagter af Sundby præstegaard paa Falster. Gift 6/12 1895 med Karoline Sophie Larsen, * 6/1 1873 i Sundby, dbt. 2/3 i Stadager, datter af skomager Lars Olsen og Kirstine Nielsdatter.
3 børn. Syvende slægtled: 070045-070047


Ernst Christian Richardts børn med Marie Hammerich. Jfr. 050029

060035 (139)
POUL EMMANUEL RICHARDT, * 2/10 1866 i Kbhvn., dbt. 30/11 i Vor Frue, | 23/6 1938 i Nansensgade 43, begr. i Helsingør.Student i Fredericia 1885, cand. theol. 1892, Iærer i S1øjd ved kommunale skoler og Slomanns skole. Startet Richardts Sløjdskole i 1896, som senere fik tilført en bogbinderiafd. Ved dens 75 aars jubilsum skrev Dr. phil og Agric. Carl M. Mø11er, at det er en ejendommelig og lykkelig form for skole. Elevernes alder spænder fra 5 aar til over 80 aar og socialt over hele registret fra pensionerede kontorchefer og daner fra diplomatiet til jævne menneskers hobbyinteresserede knægte og pigebørn. Nanna Aakjær var en ivrig elev og paa Jenle findes stadigt mange af hendes værker fra denne Skole, som stadigt eksisterer. En dag gik han op til Martin Nyrup paa Kbhvns. Raadhus og viste ham nogle tegnnger til huse og da Nyrup sagde god for dem, begyndte han at bygge bjælkehuse af rundt træ som speciale.
Han kaldte sig Bygmester, cand. theol., fordi han ikke havde nogen akademisk arkitektgrad og ikke ville smykke sig med laante fjer. Han byggede omkring 400 huse i Danmark og Sverige. De mest kendte er nok det nu nedbrændte Vejle Stadion og Rebildhuset, bygget for Dansk-Amerikanerne. Han var en fortrinlig lejlighedsdigter og skrev flere kantater til Studenterforeningen og var ogsaa ferm til billedskæreri i "Almuestil".

Han var gift 3 gange.
gift 1.g. med Titte Baumann, datter af Oberst Ferdinand Baumann og Marie. Ægtesk. opl. Udd. Sløjdlærerinde. Boede sammen med Ingrid Jespersen og underviste i sløjd paa dennes Skole fra 1898 - 1926. Censor til 1936.
Ingen børn.

gift 2.g. 22/12 1905 i Ramløse med Skoleforstander Ingeborg Wellmann, * 16/3 1880 Lundby, dbt. 16/5, datter af Læge Carl Wilhelm Wellmann, * 15/6 1842, + 23/5 1885 og Mathilde Krebs, * 4/4 1845, + 8/7 1916. Op1øst 9/1 1914.
1 barn. Syvende slægtled: 070048

gift 3.g. 7/5 1915 med Rigmor Schlegel, * 22/12 1885 i Helsingør, + 29/8 1949 i Kbhvn, begr. i Helsingør. Hun var en udmærket tegner og maler og lavede mange Billeder, baade portrætter og landskaber. Datter af fabriksejer i Hellebæk Ulrich Emil Schlegel, * 15/1 1850, + 28/1 1908 i Hellebæk, begr. i Helsingør og Fernanda Marie Louise Mørck, * 7/9 1852 i Landskrona, + 12/1 1936 i Kbhvn, begr. i Helsingør, Den Schlegelske familie blev 13/8 1651 adlet af Kejser Ferdinand d. 3 af Ungarn. Adelsbrevet paa latin findes hos nr. 189 Peter Richardt.
2 børn. Syvende slægtled: 070049-070050

060036 (140)
ELISE ANNA MATHEA RICHARDT, * 8/11 1868 i Tune, dbt. 20/5 1869, | 23/11 1931, gift med stiftsprovst i Nyk.F. Johan Christian Kall, * 8/4 1867 i Belling, + 30/8 1925 i Nyk.F. Hun var en udmærket pianist og havde spilleelever i mange aar. Han var søn af sogneprsst Wilhelm Theodor Kall og Carol Elisabeth Qvistgaard.
5 børn. Syvende Slægtled 070051-070055

060037 (141)
MARIE MAGDALENE RICHARDT, * 30/9 1876 paa Iselinge, + 26/1 1952 paa Mandø, begr. sst. Hun var Iærerinde paa Østersøgades Gymnasium. "Ma" underskrev hun sig i protokollerne og blev ogsaa kaldt saaledes af eleverne. Hun evnede at undervise, saa selv det tørreste stof blev livfuldt.

Gift 1.g. 5/12 1903 i Aalborg Vor Frue med Landsdommer Helge Christian Bentsen, * 2/7 1874 i Kbhvn. Opl. 7/10 1910.
1 barn. Syvende slægtled: 070056
Udenfor ægteskab havde hun en søn, Johannes Stener Sailing, * 1914, + 1934, begr. paa Mandø. Søn af Finn Lorentzen, bror til digteren Mogens Lorentzen.

Gift 2. g. med Edvard Hertz Petersen Sailing, * 2/1 1895 i Skælskør, + 16/2 1980 i Helsingør, begr. paa Mandø, hvor han selv havde været præst. Han adopterede oven-nævnte søn og var selv søn af revisor Niels Pagh Bøttern Sailing og Eliza Hertz Petersen.
Ingen børn.


Christian Conrad Sophus Hansen børn med Dorothea Olsen Jfr. 050006

060038
NIS ROLF MARIUS HANSEN. f. 16. marts 1851 i Aalborg. Skibstømrer, opkaldt efter sin farfar (Nis) - døbt 9. juni 1851 Vor Frue, Aalborg.

060039
INA SOPHIA HANSEN. f. 30. dec. 1853 Skælskør. døbt 17. april 1853 Skælskør.

060040
CARL VILHELM HANSEN. f. 15. sept. 1856 Skælskør. døbt 9. nov. 1856 Skælskør.
Kom til KBH 1857. Konf. Garnisonskirken KBH 1870.(Tulipangade) Uddannet skibstømrer. Mange titler: Værtshusholder, gæstgiver og restauratør.
FT 1880 Strandpromenaden 6 - Kbh.Ø ved ægteskabets indgåelse (forældrenes adresse). Værtshusholder 14/2 1882. 1883: Toldbodgade 22. FT 1890 Classensgade 20 + FT 1901: Classensgade 20: boede før Classensgade i Skjoldsgade. FT 1906: Ny Kongensgade 5. Værtshus i stueetagen. Bor Ny Kongensgade 5, 1. sal, da datteren Hedvig bliver gift 1906.
C.V.H dør: Egilgade 42 - Islands Brygge: 10.APRIL 1917. Begr. 15. april 1917 Islands Brygge.
~ viet 6. febr. 1880 Skt. Jacobs kirke Østerbro, København med
Johanne Marie Jørgensen, f. 18.10.1856 Saaderup mark, Kullerup sogn, døbt 7.dec. 1856 Kullerup, Vindinge herred, Svendborg amt. Konf. 1870 Kullerup,Vindinge hrd. Svendborg amt.
J.M.J. dør 5. juni 1909 i Ny Kongensgade 5, - begr. 30. juni 1909 Helligåndskirken.
Værtshusbevilling hos Københavns Kommune fra 2. januar 1913 til 30/3 1916 på adressen Ny Kongensgade 5. (HUSET FINDES ENDNU/BEBOES AF BL.A. OPERASANGER STEEN BYRIEL)
FT 1880: Bor Strandpromenaden 6 - Kbh.Ø ved ægteskabets indgåelse.
FT 1890: Classensgade 20.
FT 1901: Classensgade 20. (iflg.FT 1901 6 levende børn og 4 døde.)
FT 1906: Ny Kongensgade 5.
8 børn. Syvende slægtled: 070057 - 070064

060041
CHRISTIAN CONRAD SOPHUS HANSEN. f.11. juni 1866 Timiansgade – døbt 5.sept.1869 Holmens kirke. Konf. 1880 Skt. Jacobs. FT 1890, kontorist, 24 år bor hos sin mor Strandpromenaden 6 -Østerbro KBH.

060042
CAROLINE MARIE LOVISE HANSEN. f. 31. marts 1869 Tulipangade 6 – døbt 5. sept.1869 Holmens. Konf. 1884 Skt. Jacobs. FT 1890, ugift, 20 år bor hos sin mor Strandpromenaden 6-Østerbro KBH.